00%
Loading

Hur man arbetar proaktivt som säljare

Hur man arbetar proaktivt som säljare

Vårt motto "Dare to be proactive” är något som vi på Innovative Sales ständigt försöker jobba efter.

Att arbeta proaktivt innebär att man istället för att reagera på problem när de inträffar, tar initiativ och försöker man identifiera dem i förväg och vidta åtgärder för att förhindra dem. Helt enkelt handlar det om 3 specifika aspekter:

1. Inställning
Inställning är nyckeln till problemlösning och hur man förhåller sig proaktivt till sitt arbete. Ett proaktivt arbetssätt kan på lång sikt förbättra situationen, snarare än att bara lösa problem när det väl uppstår. Det handlar om att ta ansvar för sitt arbete och sitt ansvarsområde, ta initiativ och vara medveten om hur ens arbete påverkar helheten.

2. Planering
God planering och förmåga att prioritera uppgifter är en viktig del i att arbeta proaktivt. Det handlar också om att vara uppmärksam på förändringar och möjligheter i omgivningen och vara beredd att anpassa sig och agera i förväg för att dra nytta av dem.

3. Rätt tidshantering
Vi jobbar med branschens starkaste varumärken mot befintliga kunder, vilket kräver att man kan arbeta produktivt och leverera goda resultat. Estimera din tid och hur lång tid olika uppgifter tar så du vet vad som krävs. På så sätt kan man arbeta proaktivt men även hjälpa till att minska stress, öka produktiviteten och förbättra resultatet.

Att arbeta proaktivt kan alltså bidra till att skapa en mer positiv arbetsmiljö där alla medarbetare är medvetna om sina ansvarsområden och arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål. Tillsammans med över 150 medarbetare får du hos oss på Innovative Sales alltid möjligheten att växa och göra skillnad.

Dare to be proactive med Innovative Sales!