00%
Loading

Integritetspolicy

Här kan du läsa vår integritetspolicy som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över.

Information

Vi på Innovative Sales Stockholm AB (559056-2939) & Innovative Sales TM AB (559267-8311) vidare nämnt ("Innovative Sales") lagrar följande information om våra kunder för att förbättra våra tjänster över tid.

> Kontaktperson
> Företagsnamn
> E-postadress
> Telefonnummer

Innovative Sales kan komma att lagra information vid användandet av vår hemsida till analytiska syften. Denna data kan inkludera din dators IP-adress, typ av webbläsare, vilka sidor inom vår tjänst du besökt, tid och datum för dina sessioner samt hur lång tid du spenderat i vår tjänst.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Innovative Sales i Sverige. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informationen i alla system. Förutom det har Innovative Sales interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

Förändringar

Innovative Sales håller ständigt denna sida under recension och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2019-04-10

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers med olika syften. I vårt fall handlar det om att förbättra upplevelsen av besöket på vår webbplats. Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies.

> Google Analytics
> Facebook Pixel
> TikTok Pixel

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Innovative Sales använder sig av, vilka uppgifter om kund som Innovative Sales behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Innovative Sales har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att Innovative Sales tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Innovative Sales inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Innovative Sales har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Rätten till överföring förutsätter dock att Innovative Sales behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket efterföljs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Kontaktinformation

Om kund har frågor om hur Innovative Sales behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: info@innovativesales.se Rubricera mailet med: GDPR DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete. Du är annars varmt välkommen att ringa till oss på 08-121 329 94.