00%
Loading

Visselblåsning

Vi uppmuntrar och välkomnar alla externa partners, kunder och besökare att vara en del av vår strävan efter ärlighet och integritet. Om du upptäcker eller misstänker oegentligheter i samband med vår verksamhet, vill vi veta det.

Vad är en visselblåsare för oss? En visselblåsare är någon som gör en ärlig och genomtänkt rapport om misstänkta oegentligheter eller överträdelser av våra riktlinjer.

Vi är engagerade i att skydda dig som rapporterar och lovar att ingen form av repressalier eller diskriminering kommer att tolereras. Vi värdesätter din integritet och tar varje rapport på stort allvar.

Rapportera på det sätt som känns mest bekvämt för dig:

- Muntlig rapportering till din kontaktperson eller närmaste överordnad.
- Skriftlig rapportering till HR-ansvarig via mejl.
- Använd det anonyma formuläret för händelserapporter som du hittar här nedan.

Vi garanterar konfidentialitet och försäkrar att varje rapport behandlas noggrant och opartiskt.

Vår övertygelse om rättvisa och efterlevnad sträcker sig till alla våra partners och besökare. Vi följer alla relevanta lagar och regler som rör rapportering av oegentligheter.

Denna process ses regelbundet över och uppdateras för att säkerställa dess aktualitet och effektivitet. Eventuella förändringar kommer att meddelas transparent till alla våra partners och besökare.

Om du behöver mer information eller vill rapportera, kontakta vår utsedda kontaktperson för visselblåsning här eller använd de tillgängliga rapporteringskanalerna. Vi ser fram emot att upprätthålla en öppen och ansvarsfull relation med dig.

Formulär

Här kan du rapportera om missförhållanden eller händelser på arbetsplatsen. Beskriv vad som hänt och varför du skickar in den här rapporten. Om du vill rapportera anonymt, skriv din rapport på ett sådant sätt att du inte avslöjar din identitet.

Kontaktuppgifter

Lämna dessa fält tomma om du önskar vara anonym.