00%
Loading

Maximera ditt ledarskap – Ledarskapstips för att motivera teamet till framgång

Maximera ditt ledarskap – Ledarskapstips för att motivera teamet till framgång

Maximera ditt ledarskap – Ledarskapstips för att motivera teamet till framgång


I en konkurrenskraftig marknad är ett motiverat team nyckeln till framgång. Här är avgörande ledarskapstips för att höja produktivitet och motivation.


Kommunikation

Betydelsen av öppen kommunikation och regelbunden feedback är a-och-o för att bygga förtroende samt förståelse inom teamet. God kommunikation känns som en självklarhet men det krävs vissa förutsättningar för att framkalla och bibehålla det.

En del av god kommunikation är att engagera och inspirera sitt team. Att uppmuntra säljare att ta egna initiativ inom ramen av försäljningsprocessen kan frammana nytänkande och innovation.


Feedback

Den feedback som ges bör vara konstruktiv, det vill säga att snarare fokusera det positiva framför det negativa. I en situation där ledaren ska ge feedback kan det vara bra att tänka på dessa saker:

  Välj rätt plats och tillfälle. Den mest hektiska stunden på dagen kanske inte är den bästa tidpunkten att framföra feedback på. Välj istället en tidpunkt och plats när det är lite lugnare.

  Fråga om personen är tillgänglig för feedback. Ibland måste saker tas upp direkt, men att fråga om lov visar på respekt gentemot varandra och att man är lyhörd som ledare.

  Var tydlig. Berätta vad som kan förbättras och hur personen med ledarens hjälp ska tackla nästa utmaning. Här kan det även ske ett utbyte där ledaren kan få teamets syn på sitt ledarskap. Som ledare är det viktig att inte bara ge feedback, men även ta emot för att förse teamets behov.


Engagera och inspirera

Att vara öppen om sin resa öppnar upp för samtal om varandras upplevelser och insikter, vilket kan skapa bättre sammanhållning i teamet. Exempelvis kan en ledarroll engagera och inspirera sitt team genom att:

  Föregå med gott exempel. En ledarfigurs framgångssagor, likaså berättelser om dem gångerna man har misslyckats, kan vara inspirerande för teamet. Det viktiga är att visa på att inställning och problemlösning tar en långt oavsett vem man är.

  Sätta mål. Gemensamma och individuella mål inom teamet ger tydliga riktlinjer om vad nästa steg är och hur det ska uppnås. Att inte nå ett mål kan också vara en lärdom.

  Hylla framgång. Några peppande ord inför jobbdagen eller hyllningar vid goda prestationer är alltid uppskattat.


Eftersom Innovative Sales rekryterar internt har medarbetare, utöver våra fantastiska säljare, förståelse för alla rollers innebörd, utmaningar samt förbättringsmöjligheter.